Requisits

Estudis mínims

Enginyeria Tècnica - Arquitecte Tècnic

Experiència mínima

Més de 10 anys

Requisits mínims

Seguretat en Obra
Gestió econòmica de l'obra
Gestió d'equips
Tolerància a la pressió

Descripció

Missió del lloc de treball:

Gestió de la unitat productiva de l'Àrea de Construcció mitjançant la direcció global de les operacions comercials i de producció del projecte.

Principals Activitats:

Màxima autoritat en quant a la gestió de l'obra.

Responsable absolut en totes les fases i incidències que puguin produir-se al llarg de tota l'obra.

Orientar els projectes a resultats, buscant maximitzar la rendibilitat del projecte a través de millores i optimització de recursos.

Dotar l'obra dels mitjans de seguretat necessaris per evitar al màxim que es produeixin accidents.

Controlar, coordinar, i planificar l'obra en quan a terminis, resultats, qualitat i medi ambient.

Dirigir i aprovar els treballs que han de realitzar a els seus col·laboradors (Producció, oficina tècnica i Administració).

Contractar els mitjans i recursos per a la construcció mitjançant el soporte de la cap de Compres, així com el seguiment i control de les certificacions i facturacions que generi l'obra.

Requisits:

Formació universitària Tècnica / Superior en Enginyeria (Camins, Obres Públiques) i / o Arquitectura Tècnica.
Formació i coneixements sòlids en gestió econòmica i RRHH a l'obra. Formació específica en Seguretat i Salut.
Experiència de més de 10 anys com a Cap d'Obra d'Edificació

Informàtica:

Navision, Presto, Project, TCQ, Office (word, Excel, Ppt).
Idiomes: Català, Castellà.

Habilitats, Competències:

Visió negoci, lideratge, gestió recursos, treball en equip (cohesió), gestió de l'estrés. Comunicador i alta orientació al client.

S'ofereix incorporació immediata.

Tipus d'indústria de l'oferta:  Construcció

Categoria:  Enginyers i tècnics - Altres enginyeries

Nivell:  Comandament intermedi

Personal a càrrec:  11-20

Nombre de vacants: 1

Envia CV