Calaf Constructora entén la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com una forma de dirigir l'empresa basada en la forma de gestionar els impactes que la seva activitat genera sobre els seus grups de clients, personal empleat, persones accionistes, i sobre la societat en general. Calaf Constructora ha integrat a la seva política els següents principis i compromís:

 
  • Voluntat d'impulsar un Pla de Prevenció de Delictes Penals
  • Voluntat d'impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes
  • Voluntat d'impulsar un Codi Ètic i  unificar uns valors més humans i socialment responsables