Calaf Constructora ja ha començat les obres de millora al Park Güell. Aquesta obra preveu actuar a diferents zones de l'interior del Park Güell entre elles els bancs de la Plaça de la Natura, el sostre de la sala Hipòstola, l'accés a la Cisterna, la Font de la Sarva i el Viaducte de Baix.Les actuacions a executar són:
 • Bancs de la Plaça de la Natura: Restauració de la cara exterior dels bancs, mitjançant la instal·lació de mitjans auxiliars, substitució de peces ceràmiques i de vidre del trencadís, restauració de peces ceràmiques del trencadís mitjançant recuperació de volums perduts amb morters de calç i reintegració cromàtica amb pintures al silicat, substitució parcial del material de rejuntament del trencadís amb morters de calç i àrids naturals.
   
 • Sostre de la Sala Hopòstila: Restauració de les superfícies de cúpules i nervis entre columnes del sostre de la sala hipòstila, mitjançant instal·lació de mitjans auxiliars, eliminació d'elements metàl·lics oxidats que provoquen patologies al trencadís, substituir de peces ceràmiques del trencadís que presentin fissures, substitució parcial del material de rejuntament del trencadís amb morters de calç i àrids naturals.
   
 • Accés a la Cisterna: Substitució de l'accés a l'interior del dipòsit d'acumulació d'aigües pluvials existent sota la Plaça de la Natura i la Sala Hipòstila, mitjançant extracció de la tapa i el tram d'escala metàl·lica existent, i subministrament i col·locació de nova trapa i nou tram d'escala metàl·lics per un millor accés de manteniment.
   
 • Font de la Sarva: Actuació de la zona de la font de la sarda consistent en recuperar aquest espai, que actualment està tapiat, per fer-lo visible als visitants del parc, i accessible per visites guiades; mitjançant l'enderroc de la llosa que tapa l'escala original, la col·locació d'una nova reixa de fosa, i instal·lacions d'enllumenat a l'interior de l'espai de la font per a fer-ho visible i visitable.
   
 • Viaducte de Baix: Actuació a les baranes de pedra natural del viaducte de baix, al tram interior del viaducte i al tram exterior d'aquest, tant al tram recte com als trams corbats entre jardineres que generen uns bancs tipus "festejadors", per enrigidir les baranes enfront empentes horitzontals, mitjançant reforç estructural amb perfileria metàl·lica d'acer inoxidable, i recuperació dels volums perduts per retornar les baranes a les seves volumetries originals.
Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración cookies