Client: ATLL (Aigues del Ter-Llobregat)
Equip redactor: Xavier Masip i Fernando Guitérrez
Localització: Olèrdola, Subirats, Vilobí i Daltmar