Calaf Constructora aposta per les persones com a base per a la seva evolució.

Per això, inverteix en la incorporació de professionals amb àmplia qualificació tècnica i en el desenvolupament continu de les capacitats i habilitats dels seus 140 treballadors.

El marc que estableix i desenvolupa les accions formatives a la companyia és el Pla de formació.

 

A més de ser un estímul i una motivació per als empleats, el Pla potencia diferents aspectes estratègics, entre els quals destaquen les habilitats de direcció i gestió, els coneixements tècnics especialitzats, així com la formació en habilitats transversals (idiomes, tecnologies, etc.).