Client: Agencia Catalana del Agua (Generalitat de Catalunya)
Any Construcció: 2009
Localització: Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei
Equip redactor: Albert Gallego Romero (PROSER)
Capacitat del canal: 80m3/s