CENTRE DE R+D+I EN NUTRICIÓ I SALUT, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Client: Universitat  Rovira i Virgili (URV)
Finalització: 2011
Localització: Reus
Arquitectes: Anton Pàmies, arqte.; Jesús Àlvarez