Constructora Calaf disposa d'un sistema de gestió integrat, certificat i consolidat, basat en les normes internacionals ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió mediambiental i OHSAS 18001 de prevenció de riscos laborals. Les certificacions ISO 14001 i OSHAS 18001 també donen abast als tallers de caldereria, reparació i manteniment de màquines de moviment de terres, vehicles i la fabricació de màquines rasadores.

El compromís de Constructora Calaf amb l'excel·lència també es plasma en el compliment de la norma UNE 166002 de gestió de la innovació, així com en la superació de l'auditoria sobre sistemes de gestió mediambiental EMAS.