Client: Agència Catalana de l' Aigua (Generalitat de Catalunya)
Any de construcció: 2000
Localització: Avinyó
Equip redactor: Calaf Contructora