Client: Agència Catalana de l' Aigua (Generalitat de Catalunya)
Any construcció: 2009
Localització: Castellolí
Equip redactor: Calaf Constructora