Client: Institut Català del Sòl (Generalitat de Catalunya)
Any construcció: 2009
Localització: Sallent
Equip redactor: S.A.E.M - Calaf Constructora