Client: Junta de Sanejament
Any construcció: 1997
Localització: Sant Salvador de Guardiola
Equip redactor: Calaf Constructora