Client:IMPSOL. Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial

Data finalització:Setembre 2017

Localització:Gavà

Arquitectes: Brullet de Lluna Asociats S.L.P

Superfície d' ocupació:14,242 m2 habitatge, 2,258 m2 locals, 13,298 m2 pàrquing