Reconstrucció d'una vivienda unifamiliar aïllada i construcció d'un edifici auxiliar 

Promotor: Privat
Director Tècnic: Alba Viñeta i Colón, arquitecta