Amb un total de 4.300 hores anuals, el pla de formació intern és el marc que estableix i desenvolupa les accions formatives en la companyia.

A més de ser un estímul i una motivació per a l'empleat, el pla potencia diferents aspectes estratègics, entre els quals destaquen les habilitats de direcció i de gestió, coneixements tècnics especialitzats, així com la formació en habilitats transversals (idiomes, tecnologies, etc.).