Reforma i ampliació de l’edifici d’oficines i laboratoris d’ Sthal Ibérica

Client:
Sthal Iberica, S.L
Finalització del projecte: 2017
Localització: Parets del Vallès