Construcció d'ETAP preparada per tractar 23 l/s i que consta de dos filtres tancats de sílex tipus cilindre vertical de 2.500 mm de diàmetre i càrrega filtrant a base de sorres de diferents granulometries. El segon compartiment de l'edifici allotja les dossificacions d'hipoclorit, coagulant i floculant.

Un cop tractada l'aigua és abocada al nou dipòsit circular de 1.000 m3 a Linya, en el terme municipal de Navés.

Obra executada per a l'Agència Catalana de l'Aigua