Calaf Constructora disposa d’una política ambiental que vetlla per una actuació responsable i de respecte cap al medi ambient basada en la norma ISO 14001, així com prevenir la contaminació i fomentar les bones pràctiques ambientals.

Aquest compromís es reforça amb la certificació conforme el reglament europeu EMAS sobre auditoria i sistema de gestió ambiental.

Calaf Constructora ha participat de forma exitosa en la certificació LEED Platinium basada en la sostenibilitat d’edificis (eficiència energètica, utilització d’energies alternatives, millora de la qualitat ambiental interior, eficiència en el consum d’aigua i selecció e materials), en alguns dels seus projectes.


 

Descàrrega