Calaf Constructora vetlla per la seguretat i la salut dels seus treballadors, aplicant un pla de seguretat i prevenció de riscos laborals conforme la norma OSHAS 18001.

 

 

Descàrrega