Client: Diputació de Barcelona
Equip redactor: Alfa Polaris S.L. Xavier Font Solà
Localizació: Callús