Client: Ajuntament Sta. Margarida de Montbui
Finalització: 1999
Localització: Santa Margarida de Montbui 
Arquitecte: Pere Giol i Draper
Aparellador: Joan Coll
Superfície d’ocupació: 1.800 m2