Client: BIMSA 
Finalització: 2016
Localització: Barcelona
Arquitectes: Pascual-Ausió-Puigdengolas SCP