Client: Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
Finalització: 2015
Localització: Barcelona
Arquitectes: Arquitectes tècnics de la subdirecció general d'obres i serveis