Reconstrucció del dissipador d’energia en la confluència de les rieres de Palau i les Arenes, i protecció del marge dret de la riera de Rubí, al terme municipal de Terrassa.

Obra executada per a l’Agència Catalana de l’Aigua.