Serveis d'obra civil i mecànica per a la construcció de xarxes de distribució i noves escomeses a la població de Sant Salvador de Guardiola (Urbanització El Calvet - Barcelona)

Construcció de la canalització per a la xarxa de distribució de Gas Natural a la urbanització del Calvet Sant Salvador de Guardiola (Bages - Barcelona).

El sistema constructiu utilitzat és mitjançant rases de secció reduïda. Es realitza una inspecció i disseny previ mitjançant tècniques de georadar per localitzar els serveis.


L'obertura de la rasa es realitza mitjançant un sistema de disc acoblat a una giratòria. Aquest disc està fabricat per l'empresa del grup Calaf Industrial, mitjançant la seva marca Nextrencher. El farciment de les rases es realitza amb morter de baixa dosificació de manera que s'eviten posteriors assentaments .

La longitud total de l'obra és de 7.300 metres de canalització en polietilè de diferents diàmetres (200 mm, 160 mm, 110 mm, 90mm, 63 mm)  executats durant 3 mesos en 7 fases diferenciades. L'obra consta també de 169 escomeses a habitatges executades i posades en càrrega.