Client: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
Data de finalització: Desembre 2017
Localització: Barcelona
Arquitectes: UTE Cantallops-Vicente, Bayona-Valero
Superfície d'ocupació: 1023,19m2