Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.
Equip redactor: Greccat-Eurogeotecnica.
Localització: Barcelona