1.- Responsable del tractament
 
Identitat: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U
CIF: A08153900
Direcció Postal: Carretera de Manresa, 50-60 08280 CALAF
Correu Electrònic: rgpd@calafgrup.com

2.- Finalitat del tractament
 
2.1 Finalitat del tractament
 
A CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U. tractem la informació la informació que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de poder contactar amb ells per a oferir-los la informació sol•licitada referent als nostres serveis.
A CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U. tractem la informació sol•licitada pels usuaris per a enviar-los-hi periòdicament la nostra informació sobre els productes i serveis de la societat, remesa a l’usuari per correu electrònic i missatge.

2.2 Període de conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès per la seva part, sempre i quan no hagi exercitat el seu dret de supressió i oposició. Tot això sense perjudici dels terminis mes  amples que es puguin establir per disposició normativa o reglamentària.
 
3.- Legitimació del tractament
 
Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, vostè presta el consentiment a Constructora de Calaf S.A.U tracti les seves dades per contactar amb vostè i facilitar-li informació que ha sol•licitat al nostre web i per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis.
 
4.- Destinataris de cessions o transferències.
 
Les seves dades no seran objecte de cap tipus de cessió.
 
5.- Drets de les persones interessades
Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a Constructora de Calaf S.A.U  estem tractant les seves dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quant, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.
Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat pot poar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats al primer paràgraf.
Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, te dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha  de dirigir-se a L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.