CORDONNÉES


Section Begin
Section Begin
Valoració d’habilitats i actituds en el tracte
Valoració sobre l'atenció de reclamacions
Valoració sobre la qualitat dels treballs efectuats i dels nostres serveis