Serveis d'obra civil i mecànica de noves escomeses a la urbanització Can Mas de Piera.

Realització d'obra civil i muntatge mecànic de 8,637 ml de xarxes de distribució de PE en diàmetres nominals de 160 mm a 63 mm i 38 unitats de noves escomeses al municipi de Piera (Barcelona), d'acord amb les necessitats operatives de la Delegació d' Anoia, el Bages, el Berguedà i Sardenya.

L'obra inclou l'estudi previ de georadar sobre el traçat i informe, execució de les rases mitjançant rasadora de disc, retirada de material resultant de l'excavació mitjançant màquines aspiradores, obra mecànica de PE, farcit de rasa mitjançant cinta transportadora, autoanivellant, reexcavable i acolorit, reposició del paviment existent, així com proves de pressió, documentació final d'obra i tots els consumibles de maquinària i vehicles.

L'avanç en la construcció de la xarxa va ser de 100m/dia i les escomeses sobre la nova xarxa 2 m en qualsevol diàmetre nominal.