Política de privacitat

1.- INFORMACIÓ A L’USUARI

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin demanar-se a través del seu lloc web.
Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no omplen el formulari corresponent i accepten la política de protecció de dades expressa.

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades amb conformitat segons el que es disposa a les normatives vigents en matèria de  protecció de dades personals.
S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que li concerneixen, havent de, per a tal fet, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica: rgpd@calafgrup.com. El titular de les dades resulta informat i conscient de manera expressa, en cas d’emplenar el formulari, la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les seves condicions de seguretat i secret professional, durant el període que resulti necessari per a la finalitat per a la que s’han recopilat i tractat i amb les condicions que es senyalen a continuació.

 

2.- INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i usos i finalitats del mateix. Per això s’indica la següent informació en el següent enllaç

 

3.- MESURES DE SEGURETAT

Donar conformitat al que s’ha disposat a les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. compleix amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, legal i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertanyents i limitats al necessari amb relació als fins per als que són tractats.
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. garanteix  que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades personals amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i se’ls ha comunicat la informació adequada per tal que puguin exercir-los.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.- Responsable del tractament

Identitat: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U
CIF: A08153900
Adreça Postal: Carretera de Manresa, 50-60 08280 CALAF
Correu Electrònic: rgpd@calafgrup.com

2.- Finalitat del tractament

2.1 Finalitat del tractament

A CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de poder contactar amb ells per a oferir-los la informació sol·licitada referent als nostres serveis.
A CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U. tractem la informació sol·licitada pels usuaris per a enviar-los-hi periòdicament la nostra informació sobre els productes i serveis de la societat, enviada a l’usuari per correu electrònic i missatge.

2.2 Període de conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès per la seva part, sempre i quan no hagi exercitat el seu dret de supressió i oposició. Tot això sense perjudici dels terminis més  amples que es puguin establir per disposició normativa o reglamentària.

3.- Legitimació del tractament

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, vostè presta el consentiment a Constructora de Calaf S.A.U. perquè tracti les seves dades per contactar amb vostè i facilitar-li la informació que ha sol·licitat al nostre web i per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis.

4.- Destinataris de cessions o transferències.

Les seves dades no seran objecte de cap tipus de cessió.

5.- Drets de les persones interessades

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a Constructora de Calaf S.A.U  estem tractant les seves dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat pot posar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats al primer paràgraf.

Finalment, vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha  de dirigir-se a L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.