Client: Igualdina de Depuració i Recuperació
Any de construcció: 2007
Localització: Igualada
Equip redactor: UTE Calaf Constructora -ABT