Projecte de construcció d’una làmina d’aigua i condicionament paisatgístic del riu Ripoll a la zona de Sant Oleguer i projecte d’abastament d’aigua reutilitzada a l’àmbit de la bassa de Sant Oleguer a Sabadell.

Obra executada per a l’Ajuntament de Sabadell.