Client: Ajuntament de Masquefa
Finalització: Setembre 2010
Localització: Masquefa
Arquitecte: Àngel Biurrun Contreras
Superfície construïda: 2.781 m2