Client: Ministerio de la Vivienda 
Finalització: Juny 2010
Localització: Vallbona de les Monges 
Arquitecte: Jordi Llorens Perelló
Superfície edificada:  2.782 m2