La revista SOBBI que publica l’Associació de Sobreestants de Catalunya, en la seva edició no. 51 ha publicat un reportatge sobre les obres de rehabilitació de la Casa Vicens que duen a terme la unió temporal d’empreses formada per CALAF CONSTRUCTORA i AMC5.