El Jurat dels Premis Catalunya Construcció 2015 que atorga el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, ha seleccionat 39 projectes, un dels quals corresponent a les obres executades per CONSTRUCTORA CALAF, un altre corresponent als treballs duts a terme per la UTE CONSTRUCTORA CALAF CRC.

Les dues obres seleccionades són:

MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN A BARCELONA

Candidatura: Lluís Camí, Albert Lacasa, Josep Benedito, Xavier Farré, Roger Marín i Lídia Carmona  (Categoria: “Direcció i gestió de l’execució de l’obra”)
Empreses: Qestudi & RQP Arquitectura & OP-Team Arquitectura

L’obra de la nova seu del Museu de Cultures del Món s’ubica al carrer de Montcada, que constitueix avui el nucli d’arquitectura civil medieval més important de la ciutat de Barcelona. La intervenció es basava en restaurar dos palaus gòtics de gran valor patrimonial, el Palau Marqués de Lió i el Palau Nadal, aquests dos edificis havien sofert múltiples intervencions durant el llarg dels anys que no havien posat en valor la singularitat i els elements patrimonials dels edificis, i fins i tot afectant negativament en els elements patrimonials. L’equip de direcció facultativa ha realitzat una feina rigorosa, amb un control exhaustiu de tots els processos d’obra i de manera molt especial les que fan referència als d’intervenció patrimonial.

Ubicació: c/ Montcada 12-14. Barcelona
Promotor: Institut de Cultura de Barcelona / BIMSA
Project managers: Albert Lacasa i Lluís Camí
Projecte i direcció d’obra: Josep Benedito & Xavier Farré
Direcció d’execució: Albert Lacasa, Roger Marin i Lidia Carmona
Coordinació de seguretat: Santiago Ayuso
Constructors: UTE Constructora CRC & Constructora de Calaf
Caps d’obra: Montserrat Tort i David Miret
ESCOLA SANT LLÀTZER DE TORTOSA

Candidatura: Oscar Gracia   (Categoria: “Coordinació de Seguretat”)

La construcció del CEIP Sant Llàtzer de Tortosa ha estat complexa des de la seva concepció, atès que el solar havia d’alçar-se degut a la seva proximitat a un dels canals de l’Ebre, la volumetria variada amb mòduls discordants i jàsseres nues que va implicar l’aplicació multidiversa de proteccions col·lectives i la modificació que es va produir del sistema de fonamentació. La distància que separava la promotora, el coordinador i la direcció d’obra va ser una altra dificultat afegida que va motivar la incorporació per part del coordinador dels principis legals de la directiva francesa, que ofereix més bases administratives de control que no pas el decret 1627/97.

Ubicació: c/Robí, Tortosa
Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
Projecte i direcció d’obra: Eduard Calafell, Marta Puig, Laia Oroval i Ivan Perez Barés
Direcció d’execució: Joan Josep Piñol
Coordinació de seguretat: Oscar Gracia
Constructor: Constructora de Calaf
Cap d’obra: Joan Vallés

Des de CONSTRUCTORA CALAF i la UTE CONSTRUCTORA CALAF CRC  ens felicitem per aquest reconeixement, fent extensius els nostres compliments a totes les persones que han intervingut en les obres.

La identitat dels guanyadors es farà pública en La Nit de la Construcció que se celebrarà el 9 de juny al Gran Teatre del Liceu.

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.

Premis Catalunya Construcció
Calaf Constructora premi
Premi a la construcció