Calaf Constructora realitza una sèrie d’actuacions al parament de formigó de la planta potabilitzadora d’Abrera, rehabilitant el formigó de la captació i dels 8 decantadors,  ja que després de 40 anys, aquest formigó es troba en mal estat.