Calaf Constructora assisteix a la 19ª jornada informativa de “Riegos del Alto Aragón y el pacto Nacional del Agua”.

Com a representat de Calaf Constructora a la jornada hi assisteix Jaume Borbón, amb una àmplia experiència en obres hidràuliques.

La jornada transcorrerà al llarg del dia amb diferents xerrades que van des el canvi climàtic i la seva integració al Pacte Nacional de l’Aigua fins a la regulació hidràulica en un futur pròxim.

Riegos del Alto Aragón
Riegos del Alto Aragón