Pla d'Igualtat actualitzat

Calaf Constructora ha revisat i actualitzat el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes. Aquest Pla d’Igualtat va ser redactat de forma voluntària i es revisa periòdicament, considerant les premisses que estableix la llei orgànica 3/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes.

El Pla d’Igualtat aborda 10 àmbits d’actuació que persegueixen com a últim objectiu la no discriminació de les dones alhora que afavoreix que tinguin les mateixes oportunitats que els homes.

Entre altres qüestions, el Pla d’Igualtat de Calaf Constructora aborda diferents protocols amb criteris de comunicació escrita i llenguatge no sexista, criteris de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, prevenció de l’assetjament i violència en el treball, criteris per prevenir la discriminació per raó de sexe…

A més, el Pla d’Igualtat manté un sistema d’indicadors que permeten fer un seguiment i mesura de les accions preses i evidenciar que es prenen decisions des d’una perspectiva de gènere.

La revisió del Pla d’Igualtat de Calaf Constructora forma part de l’estratègia corporativa en totes les qüestions relatives a la seva responsabilitat social.

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.