Infraestructures.cat ha adjudicat l’execució de les obres d’eixamplament de l’andana de Sarrià de l’estació de Provença dels FGC a la UTE Dragados, Calaf Constructora i Geocisa

Les obres que configuren el projecte tenen com a objectiu principal l’ampliació de l’andana sentit Sarrià de l’estació de Provença de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com l’adaptació d’aquesta a persones de mobilitat reduïda. Es pretén pal·liar els problemes ocasionats per l’elevada concentració d’usuaris que rep, que en hora punta és al voltant de 4.700 persones. És la segona estació en volum d’usuaris de tota la línia Barcelona-Vallès, després de Plaça Catalunya.

Aquesta estació es troba situada sota el carrer Balmes entre els carrers Rosselló i Provença, disposant d’accessos i vestíbuls sota les respectives cruïlles amb ambdós carrers.

Les principals actuacions que contempla el projecte són:

Ampliació de l’amplada de l’andana sentit Sarrià en una longitud de 27 metres, passant dels actuals 2,95 metres a 8,35 metres, el que implica realitzar una galeria de 50 metres de longitud paral·lela a l’andana i situada sota els edificis del carrer Balmes. Es construirà una nova entrada a la part ampliada, amb escales fixes i ascensor, que millorarà els fluxos de mobilitat i evitarà l’acumulació de viatgers que es dóna ara.

Nova configuració del pou existent al de la cruïlla entre Balmes i Rosselló. En fase constructiva s’emprarà per l’entrada i sortida de materials i maquinària de la galeria, i posteriorment es construirà un nou accés entre andana i vestíbul.

Nova sortida emergència de l’andana sentit Sarrià amb galeria de l’ampliació de l’andana i connecta amb el pou existent anterior. Vigilància de qualsevol anomalia que pugui ocorre durant el desenvolupament dels treballs i garantint les condicions de seguretat a l’àmbit d’actuació.

Es preveu que les obres comencin en breu i que tinguin una durada de dos anys.

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.