La propera obra, adjudicada per la Comunitat de Regants de Gimenells (comarca de Segrià),  consistirà en la construcció d’ una xarxa de transport i distribució i sistemes de reg. Les finques beneficiaries, pertanyen al terme Municipal de Gimenells i són regades pels canals d’ Aragó i Catalunya.

La superfície a modernitzar és de 722 Ha i la mitjana de les explotacions és de 8,3 Ha. Aquesta xarxa tindrà 20  km de canonades, les quals tindran un diàmetre de 180mm fins a 1000mm i seran compostes de formigó amb camisa de xapa i polietilè.També és preveu la realització d’ uns 85 hidrants de 100mm i 125mm. L’ obra permetrà estalviar fins a un 30% d’ aigua i reduirà el risc de prorratejos durant la temporada d’ estiu.

D’ altra banda, s’ està contemplant la realització d’ una nova estació de bombament a la demanda que s’ adaptarà als cabals sol·licitats.

L’ obra és portarà a terme per CALAF CONSTRUCTORA, TECNIRIEGO i ELECTRA HOMEDES, amb la previsió que comenci al febrer i tingui una durada d’ un any aproximadament, per tal d’ estar enllestida per a la temporada de reg del proper any.