El Centre de formació Professional de l’Automoció de la Generalitat de Catalunya a Martorell i la rehabilitació dels palaus gòtics Nadal i Marquès de Lió a la nova seu del museu de les cultures del món a  Barcelona han estat finalistes als Premis Catalunya de Construcció, celebrats el passat 30 de juny sota la pèrgola dels Encants de Barcelona.

El Centre de Formació de l’Automoció ha estat finalista en la categoria d’Innovació en la construcció. L’edifici es caracteritza per la incorporació de criteris acústics i climàtics que el diferencien d’altres construccions similars. El sistema de la façana principal de doble pell ha estat pensat a partir de la solució de fabricació d’un automòbil, que a part de solucionar requeriments tèrmics i de salubritat també dóna resposta a condicionaments acústics.

L a rehabilitació del Museu de les Cultures ha estat finalista en la categoria de Direcció Integrada de Projecte. La tramitació i execució d’obres en un termini de 23 mesos i amb pressupost ajustat i limitat juntament amb la dificultat d’haver d’intervenir en edificis d’època medieval amb una important intervenció de rehabilitació i restauració, ha estat un repte important.