Hem estat adjudicataris de l’obra civil per a la rehabilitació del centre urbà de Vilanova del Camí en la seva fase 2, Etapa 2.
L’àmbit de les obres és localitza al carrer Major d’aquesta localitat, al casc antic. El carrer Major, que es un vial de la xarxa local, té una orientació est-oest, i connecta el centre de Vilanova del Camí amb el Carrer d’Igualada a l’oest.
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 3.997,97 m2.
Les obres contemplen bàsicament la millora de la urbanització del carrer Major, amb la supressió de les barreres arquitectòniques, la renovació i millora dels serveis municipals i el soterrament dels serveis.
Les obres inclouen: desmuntatges d’elements urbans, demolicions, moviment de terres, xarxa de clavegueram, xarxa d’enllumenat, xarxa d’aigua potable, xarxa de BT, xarxa de gas, xarxa d’enllumenat públic, pavimentació, disposició de pilones, disposició d’elements d’enllumenat i senyalització.

Client: Ajuntament de Vilanova del Camí

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.