Ens han estat adjudicades les obres consistents en la reparació de les pantalles de formigó armat de les façanes dels edificis A i B que són seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que contemplen també la reparació dels suports de les lames orientables, els coronaments, els sòcols i les seves entregues amb el paviment del parc en contacte amb els dos edificis descrits. Aquestes reparacions tenen com a objectiu resoldre els problemes de deteriorament del formigó de recobriment de l’acer estructural a causa d’un ambient agressiu i la conseqüent alteració de l’acer que queda desprotegit.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.