Calaf Grup ha apostat en els darrers anys pel negoci del medi ambient, especialment a través de la realització de plantes de tractament de residus. Aquesta línia d’actuació ha donat els seus fruits tan a nivell nacional com internacional.

Un dels darrers exemples en aquest sentit  ha estat l’adjudicació del contracte a través de TERSA (Tractament i Selecció de Residus SA)  per a la optimització de les línies de procés de selecció d’envasos i tractament de residus voluminosos al Centre de Tractament de Residus Municipals Gavà-Viladecans (Barcelona), per un import de 8,02 milions d’euros.

L’objectiu del contracte és el desenvolupament del disseny del detall, el subministrament d’equips,  l’execució de l’obra civil, la instal·lació i la posada en marxa de la maquinària i equipaments necessaris.

L’obra inclou la construcció d’una línia de tractament d’envasos al costat de l’existent, on la major part de la maquinària serà de nova adquisició;  i d’una línia de residus voluminosos -principalment fusta- que s’ubicarà en una nova nau que es condicionarà amb tots els equips necessaris també de nova adquisició.

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.