Durant el mes de Desembre de 2013 s’han iniciat les obres de rehabilitació del Palau dels Beys a la Citadelle d’Alger, per  l’Office National pour l’Explotation et la Gestion des Biens Culturels Protégés (OGEBC), organisme que depèn del Ministeri de la Cultura d’Algèria, amb un pressupost de mes de 9 milions d’euros.

Les obres han estat contractades a la societat ALCARES, a la qual Constructora Calaf hi participa a  traves de GERCA (Grup d’Empreses de Rehabilitació Catalunya-Algèria),  conjuntament amb altres empreses constructores catalanes.

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.