Què es BIM?

Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d’un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital creat per tots els seus agents.

Avantatges BIM

Permet el treball multidisciplinar, integrant i compartint informació en temps real. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar la col·laboració entre clients i dissenyadors durant la fase de construcció.

Permet la comprovació d’interferències gràcies a un model complet amb tota la informació.

Coneixement de l’impacte energètic de cada un dels materials que componen l’obra. D’aquesta manera, es crearàn edificis més integrats amb l’entorn, sostenibles i eficients.

Integració de 2D i 3D, millorant la visió
del projecte global

A Calaf Constructora som especialistes en les fases de:

Disseny

L’oficina tècnica col·labora amb el client i l’enginyeria realitzant càlculs, detalls constructius i ajustaments al model BIM per garantir la construcció.

Construcció

 Anàlisi, documentació i fabricació: Coordinació i auditoria del projecte per garantir la viabilitat del procés constructiu i executar l’obra amb la màxima agilitat possible.

Operació

Construcció 4D/5D, logística i construcció, manteniment i renovació: fem la planificació d’obra i el control econòmic per optimitzar els costos. Coordinem l’entrada i sortida dels col·laboradors d’obra i l’execució del pla de seguretat.

Què es LEAN?

“Reduir les activitats que no aporten valor vol dir produir el producte adequat, la quantitat que es requereix i en el moment oportú. Produir exactament el que es necessita i res més”

Taiichi Onho, enginyer de Toyota i creador de TPS.

És una filosofia que es basa en una metodologia que implica:

Reduir o eliminar les activitats
que no aporten valor.

Minimitzar les que no aporten valor,
però són necessàries.

Potenciar les activitats que sí
aporten valor.

Per a dur-la a terme cal una mentalitat oberta, un coneixement global de l’organització, capacitat per detectar els problemes i les oportunitats, i entendre la millora contínua com un procés sense fi. 

Amb què es basa el Lean:

1. Implementar i estudiar la millor relació entre persones, maquinària i materials.

2. Identificació i eliminació de la variabilitat (mura), la saturació (muri) i el desaprofitament (muda).

3. Assolir l’estandardització, simplificació i especialització.

Last Planner System:

És una eina col·laborativa de planificació de projectes dins la metodologia Lean Construction. Permet detectar els problemes i actuar des de l’arrel i prendre les mesures per garantir la millor producció i qualitat que mereix cada client.