Calaf Constructora ha finalitzat la 1a i 2a fase les obres de millora dels menjadors d’obra existents a les dependències del Temple de la Sagrada Família.

Les obres de la 1a fase han suposat la ordenació de les instal·lacions existents en la zona de picapedrers.

Les obres de la 2a fase han suposat la millora dels menjadors per als operaris que executen les obres del temple.

Hi ha prevista una tercera fase, que quedarà finalitzada a finals de febrer aproximadament. Aquesta darrera fase constituirà la formació d’un nou menjador a l’àrea de magatzems.