Acabats els accessos ferroviaris al port de Barcelona

Acabats els accessos ferroviaris al port de Barcelona

Els nous accessos ferroviaris a la zona d’ampliaciaó del port de Barcelona han estat finalitzats. El projecte ha consistit en la construcció dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona, que absorbiran tot el tràfic ferroviari de la nova àrea d’expansió...